Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Naukowego, Organizacyjnego oraz własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10–11 kwietnia 2022 r.

Konferencja będzie towarzyszyć międzynarodowemu wydarzeniu naukowemu – XXXV World Congress of Audiology. Mam nadzieję, że w związku z tym nasze spotkanie zgromadzi nie tylko foniatrów, audiologów, otolaryngologów, psychologów, pedagogów i logopedów, lecz także akustyków, inżynierów klinicznych, bioinformatyków, protetyków słuchu oraz liczne grono młodych naukowców.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie obejmować przede wszystkim szeroki zakres zagadnień z takich dziedzin, jak: otorynolaryngologia, audiologia i foniatria. Przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia technologiczne wspierające diagnostykę i leczenie schorzeń słuchu i mowy, a także kwestie związane z zdrowiem psychicznym i jakością życia osób z niedosłuchem i szumami usznymi.

Mam nadzieję, że udział w dorocznej konferencji obu Sekcji będzie dla Państwa ważnym wydarzeniem naukowym. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby program spotkania był bogaty i zróżnicowany – tak by stał się punktem wyjścia do interesujących, konstruktywnych dyskusji i wymiany doświadczeń, a także dostarczył wiedzy pomocnej w praktyce klinicznej.

Życzę udanego spotkania w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. Henryk Skarżyński