Historia połączonych spotkań Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej

2006
10–12 września, Warszawa/Kajetany
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr n. med. dr h.c. Henryk Skarżyński
2007
6–8 września, Białystok
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
2008
8–10 maja, Poznań
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Obrębowski
2009
18–20 czerwca, Lublin
Przewodnicząca Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
2010
20–22 maja, Zielona Góra
Przewodnicząca Komitetu Naukowego – dr n. med. Anna Bogusławska-Wilczyńska
2011
22–25 czerwca, Warszawa/Kajetany
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
2012
1–2 czerwca, Wrocław
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Tomasz Kręcicki
2013
5–7 czerwca, Łódź
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
2014
16–17 maja, Katowice
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
2015
28–30 maja, Bydgoszcz
Przewodnicząca Komitetu Naukowego – dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz
2016
28–29 kwietnia, Poznań
Przewodnicząca Komitetu Naukowego – prof. dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
2017
23–24 maja, Warszawa/Kajetany
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
2018
22–24 marca, Łódź
Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
2019
6–8 czerwca, Kazimierz Dolny
Przewodnicząca Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
2020
19–20 kwietnia, Kajetany oraz Warszawa
Zjazd przełożony z powodu pandemii COVID-19