Komitet naukowy


prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk

Zarząd Sekcji Audiologicznej


prof. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

dr hab. Danuta Raj-Koziak

dr hab. Alicja Sekula

dr med. Beata Miaśkiewicz

Zarząd Sekcji Foniatrycznej


prof. dr hab. Jurek Olszewski
Przewodniczący Sekcji Foniatrycznej

dr hab. Agata Szkiełkowska

dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica

dr med. Michał Karlik

dr med. Elżbieta Włodarczyk

Komitet organizacyjny


Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Skarżyński
sekretarz


Członkowie:

Łukasz Bruski, Ewelina Bukato, Paweł Czarnecki, Ewa Cyluk, Natalia Czajka, Paweł Doliński, Ewa Gałęska, Andrzej Graniewski, Dagmara Gręda, Marcin Gorczyca-Trzciński, Andrzej Kuca, Danuta Kukieła, Aleksandra Mankiewicz-Malinowska, Monika Miąskiewicz, Paweł Michaluk, Mirosław Mazur, Maciej Nowicki, Zuzanna Pankowska, Gabriel Piasecki, Irina Pierzyńska, Paweł Waluszko, Olga Wanatowska, Kinga Wołujewicz, Ewelina Zawiłowska, Magda Żelazowska-Sobczyk, Ewa Zachwiej, Joanna Zagrodzka, Rita Zdanowicz