Miejsce konferencji – Warszawa

Warszawa jest miastem pełnym kontrastów, zagadek i niespodzianek. Dla odwiedzających jest przygodą i inspiracją.Historia miasta sięga końca XIII w., chociaż archeolodzy odnaleźli nad Wisłą ślady wczesnośredniowiecznych zamków z X i XI w. Paradoksalnie, Warszawska Starówka ma tylko 50 lat. Po zniszczeniach II Wojny Światowej została pracowicie i troskliwie odbudowana w swojej obecnej formie. W roku 1980 została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Warszawa należy do najzieleńszych metropolii Europy, a Wisła, która spośród wszystkich rzek Europy jest najmniej zmieniona przez cywilizację, przepływa przez sam środek miasta. Prawie jedną czwartą powierzchni miasta zajmują parki, tereny zielone, ogrody i lasy. Konieczne trzeba odwiedzić Muzem Park Łazienki Królewskie, z ich 76 hektarami ogrodów i pięknymi, XVIII-wiecznymi klasycystycznymi pałacami i pawilonami.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej m.st. Warszawy http://www.um.warszawa.pl

Hotel Park Kajetany
Mokra 7, Kajetany 05-830 Nadarzyn


Hotel Marriott Warszawa
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Położony w ścisłym centrum miasta, tuż przy dworcu kolejowym Warszawa Centralna i naprzeciwko Pałacu Kultury, jest najlepszym miejscem wypadowym do poznania Warszawy. Nowoczesne centrum konferencyjnym o powierzchni 2600m² , w którym można wydzielić nawet 20 kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych i wystawienniczych gwarantuje sprawny przebieg kongresu i wygodny dostęp do wszystkich sesji naukowych.
Hotel Marriott Warszawa