Niedziela, 10 kwietnia

GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE
07:45-09:45

WARSZTATY
Zastosowanie urządzenia Lenire w terapii szumów usznych – Neuromod

Światowe Centrum Słuchu
08:45-10:00 ZEBARANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZARZĄDÓW SEKCJI Park Kajetany
sala 2


10:10-12:00
OPERACJE POKAZOWE
Chirurg prowadzący: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
Asystenci: prof. dr hb. n. med. Piotr H. Skarżyński, dr Roman Barylyak, dr n. med. Maciej Mrówka, dr Andrzej Pastuszak, dr n. med. Łukasz Plichta, dr n. med. Marek Porowski
Moderator: dr n. med. Monika Matusiak”

Światowe Centrum Słuchu
sala Atrium
12:00-12:20 PRZERWA


12:20-13:30
KONSENSUS
nt. Plastyka wędzidełka podjęzykowego
MODERATOR: prof. dr hab. n med. Piotr H. Skarżyński
UCZESTNICY: prof. dr hab. n med. Grażyna Mielnik-Niedzielska, dr hab. n med. Agata Szkiełkowska, dr n. med. Elżbieta Włodarczyk, dr n. o zdr. Marzena Mularzuk, dr n. hum. Monika Łuszczuk

Park Kajetany
sala 2
13:30-14:30 PRZERWA OBIADOWA
(Światowa premiera filmu dokumentalnego pt. Moja Sonata Księzycowa, reż. Barbara Kaczyńska, konsultacja med. prof. Henryk Skarżyński, produkcja IFPS)
Park Kajetany
sala 1 i 2
14:30-16:00 SESJA NAUKOWA 1
SESJA NAUKOWA 1 Tinnitus, CAPD, Węch i smak
Przewodniczący: prof. dr hab. n med. Jurek Olszewski, prof. dr hab. n. med. A. Niedzielski, dr hab. n. med. Danuta Raj-Koziak, dr n. med. L. Paweł Chmielik, dr n. o zdr. Natalia CzajkaPark Kajetany
sala 2
14:30-14:50 Innowacyjne prototypowe urządzenie do elektromagnetycznej stymulacji ucha w leczeniu subiektywnych szumów usznych,
Olszewski J., Mielczarek M.
14:50-15:00 Nadwrażliwość słuchowa i mizofonia u pacjentów z szumami usznymi,
Raj-Koziak D., Gos E., Kutyba J., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
15:00-15:20 Współczesne metody badania smaku,
Kutyba J., Buksińska M., Górski S., Talarek M., Doliński P., Skarżyński H.
15:20-15:30 Test Smaku i Węchu – aplikacja do samodzielnego wykonywania badań w domu pacjenta,
Kutyba J., Buksińska M., Bruski Ł., Soćko S., Doliński P., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
15:30-15:40 Wartości normatywne dla wybranych testów oceniających procesy przetwarzania słuchowego realizowanych na Platformie Badań Zmysłów,
Czajka N., Skarżyński P.H.,Gos E., Świerniak W., Zdanowicz R., Kołodziejak A., Bukato E., Tarczyński K., Skarżyński H.
15:40-15:50 Jakość życia rodzin z dzieckiem z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
Kobosko J., Ganc M., Skoczylas A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
15:50-16:00 Wpływ liczby prób na wyniki wybranych testów oceniających ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego,
Zdanowicz R., Czajka N., Gos E., Skarżyński P.H., Świerniak W., Bukato E., Kołodziejak A.
16:00-16:20 PRZERWA
16:20-17:10 SESJA NAUKOWA 2
GENETYKA
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Monika Ołdak, dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak, dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, dr n. med. Anna Dąbrowska, dr Katarzyna Przytuła-Kandzia
Park Kajetany
sala 2
16:20-16:30 Mechanizm działania wariantów GRHL2, odpowiedzialnych za powstawanie niedosłuchu dominującego DFNA28,
Bałdyga N., Oziębło D., Leja M.L., Skarżyński H., Ołdak M.
16:30-16:40 Poszukiwanie genetycznych przyczyn niedosłuchu niskoczęstotliwościowego u pacjentów w polskiej populacji,
Gan N., Oziębło D., Leja M., Bałdyga N., Domagała S., Sarosiak A., Ołdak M.
16:40-16:50 Zastosowanie wysokoprzepustowego sekwencjonowania do identyfikacji podłoża genetycznego niedosłuchu dominującego u pacjentów pediatrycznych,
Leja M., Oziębło D., Sarosiak A., Skarżyński H., Ołdak M.
16:50-17:00 Mutacje w genie STRC jako czynnik sprawczy niedosłuchu w stopniu lekkim do umiarkowanego,
Orzechowska M., Kostrzyńska-Szugajew A.,Oziębło D., Skarżyński H., Ołdak M.
17:00-17:10 Danio pręgowany jako model do rozszyfrowania funkcji genów TBC1D24 i WFS1 oraz ich udziału w rozwoju niedosłuchu,
Sarosiak A., Jędrychowska J. , Oziębło D., Leja M., Gan N., Bałdyga N., Skarżyński H., Korzh V., Ołdak M.
17:10-17:20 PRZERWA

17:20-18:30

WARSZTATY
Dopasowanie aparatów słuchowych za pomocą REM na przykładzie urządzeń ReSound i Auditdata

Park Kajetany
sala 2

18:30
OTWARCIE XXXV World Congress of Audiology
Światowa premiera filmu dokumentalnego pt. Moja Sonata Księzycowa, reż. Barbara Kaczyńska, konsultacja med. prof. Henryk Skarżyński, produkcja IFPS
Światowe Centrum Słuchu
sala Atrium