Poniedziałek, 11 kwietnia

GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE

07:45-08:45
SESJA NAUKOWA 3
IMPLANTY SŁUCHOWE
Przewodniczący sesji: dr n. o zdr. Anna Ratuszniak, dr inż. Anita Obrycka, dr inż. Adam Walkowiak, D. OziębłoKOMETA

07:45-07:55
Rozwój psychoruchowy dzieci głuchych z implantami ślimakowymi w wieku przedszkolnym,
Ganc M., Kobosko J, Jędrzejczak W. W., Skarżyński H.

07:55-08:05
Ocena skuteczności zmiany kształtu impulsu stymulującego na pobudzenie nerwu twarzowego u osób korzystających z implantu ślimakowego, Karwat M., Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.

08:05-08:15
Audiologiczna ocena zastosowania procesora dźwięku Samba 2 implantu Vibrant Soundbridge w porównaniu z procesorami poprzedniej generacji, Ratuszniak A., Witkowska J., Dziendziel B., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

08:15-08:25
Problem stygmatyzacji dzieci, będących użytkownikami implantów zakotwiczonych w kości BAHA,
Janowicz R., Konopka W., Śmiechura M.

08:25-08:35
Niedosłuch syndromiczny u dzieci z implantem ślimakowym,
Oziębło D., Ołdak M.

08:35-08:40
Tożsamość i przynależność kulturowa implantowanych osób niesłyszących,
Pankowska Z., Czajka N., Skarżyński P.H.

SHORT


08:40-08:45
Ocena postrzeganego wsparcia społecznego u dorosłych zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego,
Witkowska J., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.

SHORT


08:45-09:00
PRZERWA – Otwarcie wystawy

09:00-10:30
SESJA NAUKOWA 4
VARIA
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska, dr n. hum. Elżbieta Gos, dr n. med. Irena Urban, dr n. hum. Magda Żelazowska-Sobczyk”


KOMETA

09:00-09:20
Wpływ alergicznego nieżytu nosa na krtań,
Mielnik-Niedzielska G.

09:20-09:30
Emisje otoakustyczne o ultra-wysokiej częstotliwości w wykrywaniu ubytków słuchu i szumów usznych,
Jędrzejczak W.W., Piłka E., Ganc M., Kochanek K., Skarżyński H.

09:30-09:40
Zastosowanie stereotaktycznej radiochirurgii – Cyber Knife w leczeniu guzów kąta mostowo-móżdżkowego,
Marchlewska J., Majchrzak E., Piechowiak T., Golusiński W., Komar D., Adamska K.

09:40-09:50
Ocena wpływu radio- i chemioterapii na słuch pacjentów leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii,
Brząkała H., Majchrzak E., Piechowiak T., Golusiński W., Bratos K., Komar D.

09:50-10:00
Jakość życia seniorów z trudnościami w słyszeniu,
Cieplińska E.

10:00-10:10
Ocena słuchu w przebiegu niewydolności oddechowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
Kuryga D., Zamojska-Kołodziejczyk B., Dziekońska M.

10:10-10:20
Lekcje on-line w czasie pandemii COVID-19,
Bukato E., Czajka N., Skarżyński P.H.

10:20-10:30
Czym jest różnica istotna klinicznie i w jaki sposób ją wyznaczyć?,
Gos E., Skarżyński H., Dziendziel B., Raj-Koziak D., Skarżyński P.H.

10:30-11:00
PRZERWA
10:30-11:30
WRĘCZENIE NAGRÓD
Perspektywy Medycyny


BALLROOM AB

11:00-12:10
SESJA NAUKOWA 5
FONIATRIA
Przewodniczący: dr hab. n med. Agata Szkiełkowska, dr n. med. Beata Miaśkiewicz, dr n. med. Renata Cudejko, dr n. med. Irena Urban, dr Karol Myszel


KOMETA

11:00-11:10
Elektrofizjologiczne wskaźniki predykcyjne w dysfonii hyperfunkcjonalnej,
Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz

11:10-11:20
Porównanie 24-miesięcznych efektów głosowych po zastosowaniu laryngoplastyki iniekcyjnej z użyciem kwasu hialuronowego i hydroxyapatytów wapniowych u pacjentów z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego,
Miaśkiewicz B., Gos E., Panasiewicz A., Nikiel K., Włodarczyk E., Szkiełkowska A.

11:20-11:30
Wskazówki do rehabilitacji głosu po leczeniu fonochirurgicznym,
Wiskirska-Woźnica B.

11:30-11:40
Analiza akustyczna i wydolnościowa narządu głosu u chorych z zaburzeniami czynnościowymi oraz organicznymi krtani za pomocą programu DiagnoScope Specjalista,
Zielińska-Bliźniewska H., Owczarek K., Olszewski J.

11:40-11:50
Ostre podgłośniowe i nadgłośniowe zapalenie krtani – przyczyny i postępowanie,
Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J.

11:50-12:00
Jakość głosu u pacjentów z częściową głuchotą,
Myszel K., Szkiełkowska A.

12:00-12:10
Ocena elektromiograficzna zewnętrznych mięśni krtani śpiewaków operowych,
Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Milewska M.

12:10-12:40
PRZERWA

12:40-13:40
PANEL DYSKUSYJNY 1
Słyszenie dwuuszne po wszczepieniu implantu ślimakowego
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Artur Lorens

Słyszenie dwuuszne, prof. dr hab. inż. Artur Lorens
Wyniki po wszczepieniu implantów ślimakowych obustronnie w procedurze sekwencyjnej, dr inż. Anita Obrycka
Ocena rozwoju rozumienia i nadawania mowy u dzieci z jednostronną głuchotą w stosunku do normy rozwojowej, Dorota Pastuszak
Trening słuchowy dla dzieci implantowanych obustronnie, Agnieszka Pankowska

KOMETA

13:40-14:40
LUNCH
(Światowa premiera filmu dokumentalnego pt. Moja Sonata Księzycowa, reż. Barbara Kaczyńska, prod. prof. Henryk Skarżyński)

14:40-16:10
PANEL DYSKUSYJNY 2
Opieka nad pacjentem implantowanym w trakcie pandemii Covid 19
Przewodniczący: dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, prof. dr hab. inż. Artur Lorens
Organizacja procedury diagnostycznej, dr n. med. Elżbieta Włodarczyk Ototoksyczność i aspekty bioetyczne w trakcjie pandemii COVID 19, dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska Organizacja wymian procesorów mowy,
dr inż. Anita Obrycka Subiektywna ocena odczuwania niepełnosprawności słuchowej przez użytkowników systemów implantów w czasie pandemii,
prof. dr hab. inż. Artur Lorens Perspektywa pacjenta, Ewelina Grabowska Wykluczenie cyfrowe, dr n. o zdr. Małgorzata Zgoda

14.00-16.00

SESJA PLAKATOWA

WAWEL
17:00
POKAZ FILMU „Sonata”, reż. Bartosz Blashke
KINOTEKA, Pałac Kultury i Nauki
KINOTEKA, PKiN
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa