Prezentacja, plakaty – wymogi techniczne

Przygotowanie plakatów:

 • język: angielski
 • format: 9:16
 • min. rozdzielczość: 1080 px × 1920 px
 • orientacja: pionowa
 • margines boczny: 120 px – proszę nie zamieszczać danych na marginesie – zostanie on przykryty paskiem menu
 • formaty: ppt, pptx, jpg, png
 • plakat powinien mieć jedną stronę
 • czcionki: Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman
 • min. wielkość czcionki: 10 pt tekst, 6 pt legenda.

Prezentacje ustne:

 • język: angielski
 • Prezentacje powinny być przygotowane na zewnętrznym nośniku danych, zgodne z Ms Windows i PowerPoint, pliki wideo w formacie wmv i przekazane do sekretariatu konferencji niezwłocznie po zarejestrowaniu się. Podczas prezentacji nie będzie możliwości korzystania z własnego sprzętu komputerowego.