Sobota, 9 kwietnia

GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE

18:00-20:00

WARSZTATY
Dopasowanie aparatów słuchowych za pomocą REM na przykładzie urządzeń ReSound i Auditdata

Park Kajetany
sala 1