Termin rejestracji streszczeń minął dnia 1 marca 2022 r.


SESJA USTNA

Format: Microsoft PowerPoint, Windows Version 10
Nośnik: pendrive USB

 • punkt wgrywania prezentacji – sekretariat konferencji
 • prosimy o wgranie prezentacji na minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem sesji
 • ze względów technicznych sal wykładowych – nie ma możliwości prezentacji z własnych komputerów
 • prosimy o przestrzeganie czasu prezentacji przewidzianego w programie naukowym
 • doniesienia ustne – 8 min + 2 min dyskusja

Prezentacje ustne

 • język: angielski
 • Prezentacje powinny być przygotowane na zewnętrznym nośniku danych, zgodne z Ms Windows i PowerPoint, pliki wideo w formacie wmv i przekazane do sekretariatu konferencji niezwłocznie po zarejestrowaniu się. Podczas prezentacji nie będzie możliwości korzystania z własnego sprzętu komputerowego.

* ze względu na odbywającą się w tym samym czasie konferencję 35th World Congress of Audiology organizatorzy proszą o przygotowanie slajdów w języku angielskim


SESJA PLAKATOWA

Informacje techniczne dot. przygotowania plakatu w wersji elektronicznej (otrzymane od firmy multimedialnej):

Termin nadsyłania plakatów: do 1 marca 2022 r.

 • proporcje boków obrazu: 9:16
 • rozdzielczości minimum: 1080 px × 1920 px (czytelność obrazu i tekstów powinna być zachowana przy rozdzielczości minimalnej)
 • orientacja obrazu: pionowa
 • margines dolny: 120 px (przy innych wymiarach i zachowaniu proporcji daje to ok 6,25% wysokości) – jest to miejsce, w którym nie może znaleźć się żadna merytoryczna treść slajdu, bo może zostać przykryta przez elementy menu sterującego
 • akceptowane formaty: ppt, pptx, jpg, png
 • liczba stron: 1 na plakat
 • bezpieczne czcionki: Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman
 • minimalna wielkość liter: 10 pt w treści / 6 pt podpisy obrazków
 • ze względu na podniesienie czytelności treści, tło pod tekstem powinno być jednolitego koloru o odpowiednim kontraście w stosunku do tekstu

Przykładowy plakat (.pptx)

Wzór plakatu (prosimy o nieusuwanie menu na dole oraz zachowanie wymiarów) → Plakat_Audiofon2020

Prosimy o przesłanie plakatów elektronicznych na adres: multimedia@ifps.org.pl

* ze względu na odbywającą się w tym samym czasie konferencję 35th World Congress of Audiology organizatorzy proszą o przygotowanie plakatów w języku angielskim