TEMATYKA

 • Zdrowie publiczne w audiologii i foniatrii
 • Zaburzenia słuchu
 • Systemy wspomagające słyszenie
 • Nowoczesne technologie a aparaty słuchowe i implanty ślimakowe
 • Zdrowie psychiczne i jakość życia osób z niedosłuchem
 • Obiektywne i subiektywne metody badania słuchu
 • Nowoczesne podejście w diagnozie i terapii szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej
 • Implanty słuchowe w leczeniu szumów usznych
 • Stres i objawy depresyjne u dorosłych pacjentów z szumami usznymi
 • Leczenie szumów usznych w częściowej głuchocie
 • Zaburzenia płynności mowy w chorobach neurologicznych
 • Ośrodkowe zaburzenia mowy
 • Problemy komunikacji międzyludzkiej w starzejącym się społeczeństwie
 • Edukacja, profilaktyka i rehabilitacja w zakresie komunikacji międzyludzkiej
 • Zaburzenia głosu uwarunkowane genetycznie i hormonalnie, w niedosłuchu i głuchocie oraz w schorzeniach neurologicznych i psychiatrycznych
 • Profilaktyka i leczenie zawodowych zaburzeń głosu
 • Aktualne możliwości poprawy głosu
 • Zaburzenia połykania
 • Rola foniatry i audiologa we wczesnym wykrywaniu nowotworów
 • Badania akustyczne w audiologii i foniatrii
 • Badania neurofizjologiczne w diagnostyce słuchu i mowy
 • Badania epidemiologiczne w zakresie słuchu, głosu i mowy